Centrum pomocy FxPro - Słownik

Poziom oporu (Resistance Level)

Na wykresie obrazującym cenę instrumentu poziom oporu to poziom, którego cena nie może lub nie chce przebić. Innymi słowy jest to poziom, na którym prawdopodobnie nastąpi sprzedaż. Inwestorzy często wykorzystują ostatnie najwyższe wartości do nakreślenia na wykresie linii oporu, ponieważ są to zazwyczaj dobre wskaźniki odwrócenia się trendu. Im więcej razy cenie instrumentu nie uda się przebić przez linię oporu, tym bardziej poziom oporu się umacnia.