info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Poziom oporu (undefined)

Na wykresie obrazującym cenę instrumentu poziom oporu to poziom, którego cena nie może lub nie chce przebić. Innymi słowy jest to poziom, na którym prawdopodobnie nastąpi sprzedaż. Inwestorzy często wykorzystują ostatnie najwyższe wartości do nakreślenia na wykresie linii oporu, ponieważ są to zazwyczaj dobre wskaźniki odwrócenia się trendu. Im więcej razy cenie instrumentu nie uda się przebić przez linię oporu, tym bardziej poziom oporu się umacnia.