Centrum pomocy FxPro - Słownik

Punkt zwrotu (undefined)

Punkty zwrotu to wskaźniki techniczne wykorzystywane do przewidywania krótkoterminowych zmian w cenach. Do ich obliczania wykorzystuje się średnią najwyższej, najniższej oraz ceny zamknięcia danego instrumentu. Gdy aktualna cena przebija punkt zwrotu, uważa się, że jest bycza. Z drugiej strony, gdy aktualna cena spada poniżej punktu zwrotu, to uważa się, że jest niedźwiedzia.