Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kanał cenowy (undefined)

Kanał cenowy w analizie technicznej zbudowany jest z dwóch równoległych linii trendu na danym wykresie. Kanały cenowe wyznacza się tworząc linię łączącą co najmniej trzy najniższe wartości, które traktowane są jako poziom wsparcia oraz drugą linię łączącą trzy maksymalne wartości, które traktowane są jako poziom oporu.