Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zniesienia Fibonacciego (Fibonacci Retracements)

Ciąg Fibonacciego to nazwany na cześć XIII-wiecznego matematyka Leonardo Fibonacciego ciąg liczb w porządku, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Sekwencja ta ma ścisły związek ze złotym środkiem i odniesienia do niej można odnaleźć w wielu miejscach w naturze - od spiralnych muszli, przez gałęzie drzew po ludzkie kończyny i stawy.

W analizie technicznej zniesienia Fibonacciego odnoszą się do rejonów wsparcia i oporu zaznaczane w postaci linii na wykresie ceny danego instrumentu i mają na celu odnaleźć właściwości ciągu Fibonacciego, które mają występować we fluktuacjach cen danego instrumentu. Wyznacza się je zgodnie ze współczynnikami Fibonacciego, które wynoszą 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% oraz 100%.

Aby wykorzystać je w handlu, wybierz zniesienia Fibonacciego w swojej platformie, wyznacz linię od ostatniej najniższej wartości ceny do ostatnio odnotowanej najwyższej ceny (lub w drugą stronę, w zależności, czy mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia, czy byka), a twoja platforma automatycznie wyznaczy te współczynniki pomiędzy tymi dwoma punktami. Zniesienia Fibonacciego odnoszą najlepsze rezultaty, gdy wyznacza się je na rynku z silnie określonym trendem. Gdy wyznaczamy linię od najniższego do najwyższego poziomu, metoda ta wyznacza korektę poziomu wsparcia sugerując, że cena może spadać i w ten sposób daje inwestorom sygnał do kupowania. Gdy wyznaczamy linię od najwyższego do najniższego poziomu, metoda ta wyznacza korektę poziomu oporu sugerując, że cena może gwałtownie poszybować w górę i w ten sposób daje inwestorom sygnał do sprzedaży. Uważa się, że jednym z powodów, dla których zniesienia Fibonacciego zdają się działać bardzo dobrze jako narzędzie przewidywania wynika bardziej z tego, że wielu inwestorów obserwuje je, a nie dlatego, że istnieje jakiś zasadniczy matematyczny współczynnik definiujący ruchy cen.