info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 78.90% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 80.59% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zniesienia Fibonacciego (undefined)

Ciąg Fibonacciego to nazwany na cześć XIII-wiecznego matematyka Leonardo Fibonacciego ciąg liczb w porządku, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Sekwencja ta ma ścisły związek ze złotym środkiem i odniesienia do niej można odnaleźć w wielu miejscach w naturze - od spiralnych muszli, przez gałęzie drzew po ludzkie kończyny i stawy.

W analizie technicznej zniesienia Fibonacciego odnoszą się do rejonów wsparcia i oporu zaznaczane w postaci linii na wykresie ceny danego instrumentu i mają na celu odnaleźć właściwości ciągu Fibonacciego, które mają występować we fluktuacjach cen danego instrumentu. Wyznacza się je zgodnie ze współczynnikami Fibonacciego, które wynoszą 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% oraz 100%.

Aby wykorzystać je w handlu, wybierz zniesienia Fibonacciego w swojej platformie, wyznacz linię od ostatniej najniższej wartości ceny do ostatnio odnotowanej najwyższej ceny (lub w drugą stronę, w zależności, czy mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia, czy byka), a twoja platforma automatycznie wyznaczy te współczynniki pomiędzy tymi dwoma punktami. Zniesienia Fibonacciego odnoszą najlepsze rezultaty, gdy wyznacza się je na rynku z silnie określonym trendem. Gdy wyznaczamy linię od najniższego do najwyższego poziomu, metoda ta wyznacza korektę poziomu wsparcia sugerując, że cena może spadać i w ten sposób daje inwestorom sygnał do kupowania. Gdy wyznaczamy linię od najwyższego do najniższego poziomu, metoda ta wyznacza korektę poziomu oporu sugerując, że cena może gwałtownie poszybować w górę i w ten sposób daje inwestorom sygnał do sprzedaży. Uważa się, że jednym z powodów, dla których zniesienia Fibonacciego zdają się działać bardzo dobrze jako narzędzie przewidywania wynika bardziej z tego, że wielu inwestorów obserwuje je, a nie dlatego, że istnieje jakiś zasadniczy matematyczny współczynnik definiujący ruchy cen.