Centrum pomocy FxPro - Słownik

Linia trendu (undefined)

Linie trendu kreśli się pod trendami wzrostowymi oraz nad trendami spadkowymi, w celu wyznaczenia odpowiadających im poziomów wsparcia i oporu. W przeciwieństwie do standardowych linii wsparcia i oporu, kreśli się je na skos wzdłuż najniższych punktów w trendzie wzrostowym, aby wyznaczyć poziom wsparcia oraz wzdłuż najwyższych punktów w trendzie spadkowym, aby wyznaczyć poziom oporu. Gdy poziomy te zostają przekroczone, dominujący trend uważa się za skończony.