info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Linia trendu (undefined)

Linie trendu kreśli się pod trendami wzrostowymi oraz nad trendami spadkowymi, w celu wyznaczenia odpowiadających im poziomów wsparcia i oporu. W przeciwieństwie do standardowych linii wsparcia i oporu, kreśli się je na skos wzdłuż najniższych punktów w trendzie wzrostowym, aby wyznaczyć poziom wsparcia oraz wzdłuż najwyższych punktów w trendzie spadkowym, aby wyznaczyć poziom oporu. Gdy poziomy te zostają przekroczone, dominujący trend uważa się za skończony.