info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wykładnicza średnia krocząca (EMA) (undefined)

Wykładnicza średnia krocząca śledzi średnią cenę danego instrumentu we wcześniej określonych okresach czasu, z naciskiem na najbardziej aktualne dane w porównaniu do prostej średniej kroczącej (SMA). W rezultacie średnia EMA szybciej reaguje na zmiany ceny w porównaniu do średniej SMA. Dwie najbardziej popularne średnie EMA w analizie technicznej to średnia 12-okresowa oraz 26-okresowa.