Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wykładnicza średnia krocząca (EMA) (Exponential Moving Average (EMA))

Wykładnicza średnia krocząca śledzi średnią cenę danego instrumentu we wcześniej określonych okresach czasu, z naciskiem na najbardziej aktualne dane w porównaniu do prostej średniej kroczącej (SMA). W rezultacie średnia EMA szybciej reaguje na zmiany ceny w porównaniu do średniej SMA. Dwie najbardziej popularne średnie EMA w analizie technicznej to średnia 12-okresowa oraz 26-okresowa.