info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik siły względnej (RSI) (undefined)

Wskaźnik siły względnej (RSI) opracowany został przez J. Welles Wildera w latach 70 XX wieku i jest bardzo popularnym oscylatorem siły trendu wykorzystywanym w analizie technicznej do określenia czy rynek danego instrumentu jest wykupiony, czy wyprzedany. Oblicza się go na podstawie historycznych danych z 14 okresów. Aktualny poziom ceny zostaje opisany przez wartości od 0 do 100, w zależności od tego, jak odzwierciedla średnie zyski i straty z poprzednich 14 okresów. Jeżeli jego wartość równa się lub jest większa niż 70, to rynek dla danego instrumentu bazowego jest wykupiony. Jeżeli jego wartość wynosi lub jest mniejsza niż 30, to rynek jest wyprzedany. W obydwu przypadkach nieuchronne jest odwrócenie trendu i dlatego wartość większa niż 70 to sygnał do sprzedaży, a wartość 30 i mniejsza to sygnał do kupna.