Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik siły względnej (RSI) (RSI (Relative Strength Index))

Wskaźnik siły względnej (RSI) opracowany został przez J. Welles Wildera w latach 70 XX wieku i jest bardzo popularnym oscylatorem siły trendu wykorzystywanym w analizie technicznej do określenia czy rynek danego instrumentu jest wykupiony, czy wyprzedany. Oblicza się go na podstawie historycznych danych z 14 okresów. Aktualny poziom ceny zostaje opisany przez wartości od 0 do 100, w zależności od tego, jak odzwierciedla średnie zyski i straty z poprzednich 14 okresów. Jeżeli jego wartość równa się lub jest większa niż 70, to rynek dla danego instrumentu bazowego jest wykupiony. Jeżeli jego wartość wynosi lub jest mniejsza niż 30, to rynek jest wyprzedany. W obydwu przypadkach nieuchronne jest odwrócenie trendu i dlatego wartość większa niż 70 to sygnał do sprzedaży, a wartość 30 i mniejsza to sygnał do kupna.