Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych - MACD (undefined)

MACD to popularny wskaźnik techniczny, który został opracowany przez Geralda Appela w latach 70 ubiegłego wieku. Wykorzystuje się go do określania zmian we wskaźniku momentum, kierunku oraz dynamice ceny danego instrumentu bazowego. MACD skupia się na opisywaniu powiązań pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi. Pierwsza z nich to linia MACD, którą wylicza się poprzez odejmowanie średniej EMA dla 26 okresów od średniej EMA dla 12 okresów. Druga z nich nazywana jest linią sygnałową i jest to średnia EMA dla 9 okresów z linii MACD. Obydwie linie: MACD oraz sygnałową nanosi się na wykres aktualnej ceny, a różnica między nimi prezentowana jest na histogramie pod wykresem.

MACD sprawdza się najlepiej na rynkach z określonym trendem, ponieważ może informować inwestorów o najmniejszych zmianach w sile oraz kierunku ruchu danego instrumentu. Podczas korzystania ze wskaźnika MACD inwestorzy szukają trzech głównych rzeczy:

1. Przecięcia linii MACD/sygnałowej: jeżeli linia MACD przecina w górę linię sygnałową, to sygnał byczy, wskazujący pojawienie się trendu wzrostowego. Jeżeli linia MACD przecina w dół linię sygnałową, to sygnał niedźwiedzi, wskazujący na istnienie trendu spadkowego. Przecięcia te są także widoczne na histogramie, który pokazuje różnice między tymi dwiema liniami. Punkt ich przecięcia na histogramie znajduje się przy zerze, ponieważ wtedy nie ma różnic między wartościami obrazowanymi przez te linie.

2. Przecięcia linii MACD/zera: Jeżeli widoczna na histogramie linia MACD przecina oś x lub linię zera, nie występuje różnica pomiędzy krótkookresową, a długookresową średnią EMA, które się na nią składają. Ruch w górę przez linię zera oznacza, że krótkookresowa EMA znajduje się powyżej długookresowej EMA, co traktowane jest jako zwrot w stronę rynku byczego. Ruch w dół przez linię zera oznacza, że długookresowa EMA znajduje się powyżej krótkookresowej EMA, co traktowane jest jako możliwy zwrot w stronę rynku niedźwiedzia. Koniecznie trzeba mieć na uwadze, że pomimo tego, że przecięcie z linią zero jest oznaką zmiany kierunku trendu, o wiele mniej mówi nam to o dynamice tej zmiany niż przecięcie z linią sygnałową.

3. W sytuacji gdy cena instrumentu bazowego zaczyna odchylać się od linii MACD lub histogramu (np. cena przesuwa się powyżej lub poniżej linii MACD lub histogramu), może to oznaczać, że aktualnie istniejący trend zaczyna się załamywać.