Centrum pomocy FxPro - Słownik

Paraboliczny SAR (undefined)

SAR to skrót od słów Stop and Reverse. Paraboliczny SAR t wskaźnik techniczny opracowany przez J. Welles Wildera Jr. Wykorzystuje się go na rynkach z widocznym trendem do określania momentów wejścia i wyjścia, a także do ustawiania efektywnych parametrów stop-loss. Paraboliczny SAR występuje jako linia punktów pod lub nad aktualną ceną rynkową. Najprościej odczytuje się go w ten sposób, że należy sprzedawać, gdy cena znajduje się poniżej parabolicznego SAR, a kupować, gdy cena jest powyżej niego.

Oblicza on wartość kolejnego okresu poprzez dodanie aktualnego okresu do czynnika przyspieszenia (standardowo ma on wartość 0.02 i podnosi się go o kolejne 0.02 za każdym razem, gdy wystąpi nowy najwyższy lub najniższy punkt), który mnoży się przez wartość ostatniego ekstremalnego punktu minus aktualna wartość. Z tego powodu czynnik przyspieszenia powoduje, że SAR zbliża się do aktualnej ceny wraz z rozwojem trendu. Wskaźnik ten przyjmuje założenie, że trendy występują w krótkich okresach i nie zmieniają się tylko w określonym przedziale czasu.