info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.78% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Paraboliczny SAR (Parabolic SAR)

SAR to skrót od słów Stop and Reverse. Paraboliczny SAR t wskaźnik techniczny opracowany przez J. Welles Wildera Jr. Wykorzystuje się go na rynkach z widocznym trendem do określania momentów wejścia i wyjścia, a także do ustawiania efektywnych parametrów stop-loss. Paraboliczny SAR występuje jako linia punktów pod lub nad aktualną ceną rynkową. Najprościej odczytuje się go w ten sposób, że należy sprzedawać, gdy cena znajduje się poniżej parabolicznego SAR, a kupować, gdy cena jest powyżej niego.

Oblicza on wartość kolejnego okresu poprzez dodanie aktualnego okresu do czynnika przyspieszenia (standardowo ma on wartość 0.02 i podnosi się go o kolejne 0.02 za każdym razem, gdy wystąpi nowy najwyższy lub najniższy punkt), który mnoży się przez wartość ostatniego ekstremalnego punktu minus aktualna wartość. Z tego powodu czynnik przyspieszenia powoduje, że SAR zbliża się do aktualnej ceny wraz z rozwojem trendu. Wskaźnik ten przyjmuje założenie, że trendy występują w krótkich okresach i nie zmieniają się tylko w określonym przedziale czasu.