Centrum pomocy FxPro - Słownik

Oscylator stochastyczny (Stochastic Oscillator)

Oscylator stochastyczny to wskaźnik wykrywania momentum opracowanym przez George'a C. Lana w latach 50 XX wieku. Wykorzystuje się go w analizie technicznej do wykrywania kierunku byczego lub niedźwiedziego, a także wykupionych lub wyprzedanych warunków na rynkach. Oscylator stochastyczny oblicza się zestawiając aktualną cenę zamknięcia do selekcji najwyższych/najniższych cen zamknięcia z określonej ilości okresów, zazwyczaj 14.