info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Oscylator stochastyczny (undefined)

Oscylator stochastyczny to wskaźnik wykrywania momentum opracowanym przez George'a C. Lana w latach 50 XX wieku. Wykorzystuje się go w analizie technicznej do wykrywania kierunku byczego lub niedźwiedziego, a także wykupionych lub wyprzedanych warunków na rynkach. Oscylator stochastyczny oblicza się zestawiając aktualną cenę zamknięcia do selekcji najwyższych/najniższych cen zamknięcia z określonej ilości okresów, zazwyczaj 14.