Centrum pomocy FxPro - Słownik

Prosta średnia ruchoma (SMA) (Simple Moving Average (SMA))

Proste średnie ruchome odzwierciedlają średnią cenę instrumentu w danym okresie czasu. Oblicza się je poprzez dodanie cen zamknięcia z określonej ilości okresów, a następnie podzielenie wyniku przez ilość użytych okresów.