FxPro Help Centre: PLATFORMA CTRADER

Czy mogę korzystać z wielu cBotów w tym samym czasie?

Tak, możesz korzystać z wielu cBotów w tym samym czasie i na tym samym wykresie. Gdy dodasz je do wykresu, zobaczysz oddzielne okienko dla każdego z nich w lewym dolnym rogu wykresu.

multiple cBots
Was This Article Helpful?