FxPro Help Centre: HANDEL ORAZ EGZEKUCJA

Co to jest kontrakt CFD?

Kontrakty CFD, zwane także kontraktami na różnicę, to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom na spekulacje dotyczące zmiany wartości wielu różnych instrumentów finansowych bez konieczności wchodzenia w ich posiadanie. W kontrakcie CFD kupujący i sprzedający zgadzają się, że sprzedający w chwili wygaśnięcia kontraktu zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy wartością instrumentu w chwili zawierania kontraktu, a wartością w chwili jego wygaśnięcia. Jeżeli różnica jest zaś ujemna, to kupujący musi zapłacić różnicę sprzedającemu. Podczas handlu kontraktami CFD inwestorzy kupują (otwierają długie pozycje) gdy przewidują wzrost wartości, a sprzedają (krótkie pozycje) gdy przewidują spadek wartości.
Was This Article Helpful?