info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

CPI (Consumer Price Index) - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (undefined)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych to publikowany co miesiąc wskaźnik, który opisuje zmiany w cenach towarów i usług kupowanych przez konsumentów i który jest głównym miernikiem inflacji w danym kraju. Jeżeli wskaźnik CPI zmniejsza się, oznacza to, że na rynku mamy do czynienia ze stałym spadkiem cen towarów i usług, co zazwyczaj jest korzystne dla gospodarki danego państwa. Z drugiej strony wzrost wskaźnika CPI może prowadzić do podniesienia przez bank centralny stóp procentowych w celu przeciwdziałania inflacji.