info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Produkcja przemysłowa (undefined)

Produkcja przemysłowa to wskaźnik ekonomiczny, który opisuje łączną wartość produkcji przemysłowej danego kraju lub regionu i obejmuje takie sektory jak przemysł, energetyka, górnictwo, czy energie odnawialne (z uwzględnieniem inflacji). Produkcja przemysłowa to wartościowy wskaźnik, ponieważ jest ściśle powiązany z innymi ważnymi wskaźnikami, takimi jak poziom zatrudnienia, zarobki, czy nastrojami konsumentów. Biorąc pod uwagę, że na produkcję silny wpływ mają zmiany w popycie, produkcja przemysłowa klasyfikowana jest jako wskaźnik zbieżności. Jeżeli wskaźnik produkcji jest wyższy niż się spodziewano, to zazwyczaj wywiera on pozytywny wpływ na walutę danego kraju.