info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.78% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Produkcja przemysłowa (Industrial Production)

Produkcja przemysłowa to wskaźnik ekonomiczny, który opisuje łączną wartość produkcji przemysłowej danego kraju lub regionu i obejmuje takie sektory jak przemysł, energetyka, górnictwo, czy energie odnawialne (z uwzględnieniem inflacji). Produkcja przemysłowa to wartościowy wskaźnik, ponieważ jest ściśle powiązany z innymi ważnymi wskaźnikami, takimi jak poziom zatrudnienia, zarobki, czy nastrojami konsumentów. Biorąc pod uwagę, że na produkcję silny wpływ mają zmiany w popycie, produkcja przemysłowa klasyfikowana jest jako wskaźnik zbieżności. Jeżeli wskaźnik produkcji jest wyższy niż się spodziewano, to zazwyczaj wywiera on pozytywny wpływ na walutę danego kraju.