Centrum pomocy FxPro - Słownik

Produkcja przemysłowa (Industrial Production)

Produkcja przemysłowa to wskaźnik ekonomiczny, który opisuje łączną wartość produkcji przemysłowej danego kraju lub regionu i obejmuje takie sektory jak przemysł, energetyka, górnictwo, czy energie odnawialne (z uwzględnieniem inflacji). Produkcja przemysłowa to wartościowy wskaźnik, ponieważ jest ściśle powiązany z innymi ważnymi wskaźnikami, takimi jak poziom zatrudnienia, zarobki, czy nastrojami konsumentów. Biorąc pod uwagę, że na produkcję silny wpływ mają zmiany w popycie, produkcja przemysłowa klasyfikowana jest jako wskaźnik zbieżności. Jeżeli wskaźnik produkcji jest wyższy niż się spodziewano, to zazwyczaj wywiera on pozytywny wpływ na walutę danego kraju.