Centrum pomocy FxPro - Słownik

Bilans handlowy (Trade Balance)

Bilans handlowy to wskaźnik ekonomiczny, który opisuje miesięczne zmiany w ilości towarów i usług zaimportowanych i wyeksportowanych przez dany kraj lub region. Ujemna wartość wskazuje na deficyt handlowy, a dodatnia wartość informuje o nadwyżce handlowej. Gdy dane są lepsze niż się spodziewano, np. deficyt się zmniejszył, lub nadwyżka wzrosła, będzie to miało pozytywny wpływ na walutę danego kraju.