info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Bilans handlowy (undefined)

Bilans handlowy to wskaźnik ekonomiczny, który opisuje miesięczne zmiany w ilości towarów i usług zaimportowanych i wyeksportowanych przez dany kraj lub region. Ujemna wartość wskazuje na deficyt handlowy, a dodatnia wartość informuje o nadwyżce handlowej. Gdy dane są lepsze niż się spodziewano, np. deficyt się zmniejszył, lub nadwyżka wzrosła, będzie to miało pozytywny wpływ na walutę danego kraju.