info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Minimalna stopa kupna (undefined)

Minimalna stopa kupna to główna stopa refinansowa ustalana przez Europejski Bank Centralny (ECB). Minimalna stopa kupna jest istotna dla inwestorów walutowych, ponieważ stopy procentowe mają ogromne znaczenie dla określania wartości danej waluty. Z tego względu ogłoszenia na temat minimalnej stopy kupna oraz konferencje prasowe organizowane przez EBC 45 minut później są bardzo wyczekiwane przez rynek. Te wydarzenia generują dużą zmienność na rynku.