Centrum pomocy FxPro - Słownik

Minimalna stopa kupna (Minimum Bid Rate)

Minimalna stopa kupna to główna stopa refinansowa ustalana przez Europejski Bank Centralny (ECB). Minimalna stopa kupna jest istotna dla inwestorów walutowych, ponieważ stopy procentowe mają ogromne znaczenie dla określania wartości danej waluty. Z tego względu ogłoszenia na temat minimalnej stopy kupna oraz konferencje prasowe organizowane przez EBC 45 minut później są bardzo wyczekiwane przez rynek. Te wydarzenia generują dużą zmienność na rynku.