info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers’ Index) (undefined)

Wskaźnik PMI to ważny wskaźnik ekonomiczny dla takich sektorów jak: produkcja, budownictwo oraz usługi. Wskaźnik opracowywany jest na podstawie ankiet wśród kadr zarządzających w sektorze prywatnym na temat warunków biznesowych, włączając w to zatrudnienie, produkcję, ceny, nowe zlecenia, terminy dostaw oraz zapasy. Wynik powyżej 50 oznacza, że gospodarka się rozwija, a poniżej 50, że się kurczy.