Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik PMI (Purchasing Managers’ Index) (PMI (Purchasing Managers’ Index))

Wskaźnik PMI to ważny wskaźnik ekonomiczny dla takich sektorów jak: produkcja, budownictwo oraz usługi. Wskaźnik opracowywany jest na podstawie ankiet wśród kadr zarządzających w sektorze prywatnym na temat warunków biznesowych, włączając w to zatrudnienie, produkcję, ceny, nowe zlecenia, terminy dostaw oraz zapasy. Wynik powyżej 50 oznacza, że gospodarka się rozwija, a poniżej 50, że się kurczy.