info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik PPI (Producer Price Index) (undefined)

Wskaźnik cen producenta to bardzo ważny wskaźnik ekonomiczny, który opisuje zmieniające się ceny towarów i usług sprzedawanych przez producentów na przestrzeni miesiąca. PPI to ważny wskaźnik inflacji konsumenckiej, ponieważ wyższe ceny stosowane przez producentów przerzucane są na konsumentów. Wskaźnik ten publikowany jest wcześniej niż CPI (wskaźnik cen konsumentów) i często ma duży wpływ na rynek. Wyższy poziom PPI od spodziewanego ma pozytywny wpływ na walutę danego kraju.