Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik PPI (Producer Price Index) (PPI (Producer Price Index))

Wskaźnik cen producenta to bardzo ważny wskaźnik ekonomiczny, który opisuje zmieniające się ceny towarów i usług sprzedawanych przez producentów na przestrzeni miesiąca. PPI to ważny wskaźnik inflacji konsumenckiej, ponieważ wyższe ceny stosowane przez producentów przerzucane są na konsumentów. Wskaźnik ten publikowany jest wcześniej niż CPI (wskaźnik cen konsumentów) i często ma duży wpływ na rynek. Wyższy poziom PPI od spodziewanego ma pozytywny wpływ na walutę danego kraju.