info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (undefined)

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym to jeden z najbardziej znaczących wskaźników opisujących amerykańską gospodarkę. Śledzi on zmiany w poziomie zatrudnienia z wyłączeniem pracowników z sektora rolniczego, rządowego, organizacji pozarządowych oraz zatrudnionych w gospodarstwach domowych. Dane dotyczące każdego miesiąca podawane są w pierwszy piątek następnego miesiąca, a wartości mogą różnić się o +/- 10 000 – 250 000. Biorąc pod uwagę, że jest to jeden z najważniejszych wskaźników dotyczących poziomu zatrudnienia w USA, to jeżeli jego wartość jest lepsza niż się spodziewano, będzie to zachęcało do utworzenia się rynku byka dla dolara.