Centrum pomocy FxPro - Słownik

PKB (produkt krajowy brutto) (GDP (Gross Domestic Product))

Produkt krajowy brutto to wskaźnik ekonomiczny, który obrazuje zmiany w całkowitej ilości towarów i usług wytwarzanych w danym kraju lub regionie (skorygowany o inflację). PKB odzwierciedla aktywność ekonomiczną i jest uważany za najważniejszy barometr stanu gospodarki. Za wyjątkiem Kanady, która publikuje dane o PKB co miesiąc, większość krajów ogłasza dane o PKB co kwartał, Większość państw publikuje trzy wersje PKB: wstępny szacunek, drugi szacunek oraz wersję ostateczną. Choć wstępna prognoza dotycząca PKB nie jest zbyt dokładna, to właśnie ona wywiera największy wpływ na rynek, ponieważ publikowana jest jako pierwsza. Jeżeli PKB danego kraju jest większy niż szacowano, ma to zazwyczaj pozytywny wpływ na walutę tego kraju.