info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

PKB (produkt krajowy brutto) (undefined)

Produkt krajowy brutto to wskaźnik ekonomiczny, który obrazuje zmiany w całkowitej ilości towarów i usług wytwarzanych w danym kraju lub regionie (skorygowany o inflację). PKB odzwierciedla aktywność ekonomiczną i jest uważany za najważniejszy barometr stanu gospodarki. Za wyjątkiem Kanady, która publikuje dane o PKB co miesiąc, większość krajów ogłasza dane o PKB co kwartał, Większość państw publikuje trzy wersje PKB: wstępny szacunek, drugi szacunek oraz wersję ostateczną. Choć wstępna prognoza dotycząca PKB nie jest zbyt dokładna, to właśnie ona wywiera największy wpływ na rynek, ponieważ publikowana jest jako pierwsza. Jeżeli PKB danego kraju jest większy niż szacowano, ma to zazwyczaj pozytywny wpływ na walutę tego kraju.