FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

Jak utworzyć hasło inwestora w MT4/MT5?

Hasło inwestora pozwala użytkownikowi na podgląd aktywności na koncie, ale nie pozwala zawierać lub modyfikować żadnych transakcji. Innymi słowy daje ono dostęp do konta na zasadzie 'tylko do odczytu'.
Po zalogowaniu się do platformy przy użyciu głównego hasła, przejdź do sekcji Narzędzia>Opcje i w zakładce 'Serwer' wybierz opcję 'Zmień hasło'. W tym miejscu możesz wybrać opcję 'Zmień hasło inwestora (tylko do odczytu)'

Change Investor
Was This Article Helpful?