Centrum pomocy FxPro - Słownik

Waluta bazowa (Base Currency)

Waluta bazowa to waluta znajdująca się na pierwszej pozycji w danej parze walut. Waluta bazowa informuje o ilości waluty kwotowanej (waluta na drugiej pozycji w danej parze), jaka jest potrzebna do zakupienia jednostki waluty bazowej.