Centrum pomocy FxPro - Słownik

Hedge - zabezpieczenie (undefined)

Hedging to metoda minimalizowania ryzyka stosowana przez inwestorów polegająca na otwieraniu pozycji na dwóch instrumentach, które są przeciwnie skorelowane lub z innych względów wykluczają się nawzajem. Wśród inwestorów stosujących hedging popularnością cieszą się kontrakty forwards oraz futures, ponieważ pozwalają one na uzgodnienie ceny z kupującym w transakcji, która jest odroczona w czasie.

Other terms in this category