Centrum pomocy FxPro - Słownik

Obligacja (Bond)

Obligacja to dłużny instrument finansowy z ustalonym poziomem zysku. Emitent obligacji pożycza pieniądze od inwestora i zgadza się zapłacić odgórnie ustalony procent od kwoty obligacji oraz zwrócić kapitał obligacji w określonym terminie w przyszłości. Obligacje mogą być emitowane przez korporacje, gminy lub rządy. Odsetki od obligacji wypłacane są co sześć miesięcy i mówi się, że gdy przychodzi czas na spłatę pożyczonej kwoty, obligacje osiągają datę wykupu.