info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Obligacja (undefined)

Obligacja to dłużny instrument finansowy z ustalonym poziomem zysku. Emitent obligacji pożycza pieniądze od inwestora i zgadza się zapłacić odgórnie ustalony procent od kwoty obligacji oraz zwrócić kapitał obligacji w określonym terminie w przyszłości. Obligacje mogą być emitowane przez korporacje, gminy lub rządy. Odsetki od obligacji wypłacane są co sześć miesięcy i mówi się, że gdy przychodzi czas na spłatę pożyczonej kwoty, obligacje osiągają datę wykupu.