Centrum pomocy FxPro - Słownik

Instrument pochodny (Derivative)

Instrument pochodny to rodzaj instrumentu finansowego, który nie ma własnej, wewnętrznej wartości, ale bierze swoją wartość od innego instrumentu finansowego, aktywa, indeksu, stopy wymiany itd. Kontrakty CFD, opcje, swapy, kontrakty forward oraz future to kilka przykładów instrumentów pochodnych. Wartość rynku instrumentów pochodnych gwałtownie wzrasta, szczególnie w przypadku rynku kontraktów, który staje się coraz bardziej kompleksowy. Szacunkowa wartość rynku instrumentów pochodnych została obliczona mniej więcej na poziomie $1,2 biliarda, przyćmiewając roczny światowy produkt brutto, który w 2012 roku wynosił tylko około $70 bilionów.