info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Instrument pochodny (undefined)

Instrument pochodny to rodzaj instrumentu finansowego, który nie ma własnej, wewnętrznej wartości, ale bierze swoją wartość od innego instrumentu finansowego, aktywa, indeksu, stopy wymiany itd. Kontrakty CFD, opcje, swapy, kontrakty forward oraz future to kilka przykładów instrumentów pochodnych. Wartość rynku instrumentów pochodnych gwałtownie wzrasta, szczególnie w przypadku rynku kontraktów, który staje się coraz bardziej kompleksowy. Szacunkowa wartość rynku instrumentów pochodnych została obliczona mniej więcej na poziomie $1,2 biliarda, przyćmiewając roczny światowy produkt brutto, który w 2012 roku wynosił tylko około $70 bilionów.