info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.78% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Towar (Commodity)

Towary to podstawowe dobra, którymi można handlować na giełdzie. Towary można podzielić na dwie główne grupy: towary twarde, takie jak: ropa, złoto, srebro i platyna (wydobywane z ziemi) oraz towary miękkie, takie jak: pszenica, kukurydza, kawa, czy cukier (uprawiane i zbierane). Standaryzacja towarów (klasa podstawowa) gwarantuje, że towar posiada standardową ilość i ponad minimalny poziom jakości, dzięki czemu towar taki można wymieniać na ten sam produkt od wszystkich pozostałych producentów handlujących na danej giełdzie.

Other terms in this category