Centrum pomocy FxPro - Słownik

Towar (undefined)

Towary to podstawowe dobra, którymi można handlować na giełdzie. Towary można podzielić na dwie główne grupy: towary twarde, takie jak: ropa, złoto, srebro i platyna (wydobywane z ziemi) oraz towary miękkie, takie jak: pszenica, kukurydza, kawa, czy cukier (uprawiane i zbierane). Standaryzacja towarów (klasa podstawowa) gwarantuje, że towar posiada standardową ilość i ponad minimalny poziom jakości, dzięki czemu towar taki można wymieniać na ten sam produkt od wszystkich pozostałych producentów handlujących na danej giełdzie.

Other terms in this category