info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Towar (undefined)

Towary to podstawowe dobra, którymi można handlować na giełdzie. Towary można podzielić na dwie główne grupy: towary twarde, takie jak: ropa, złoto, srebro i platyna (wydobywane z ziemi) oraz towary miękkie, takie jak: pszenica, kukurydza, kawa, czy cukier (uprawiane i zbierane). Standaryzacja towarów (klasa podstawowa) gwarantuje, że towar posiada standardową ilość i ponad minimalny poziom jakości, dzięki czemu towar taki można wymieniać na ten sam produkt od wszystkich pozostałych producentów handlujących na danej giełdzie.

Other terms in this category