info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakt future (undefined)

Kontrakty typu futures pozwalają kupującym i sprzedającym uzgodnić poziom ceny instrumentu, który zostanie zrealizowany w późniejszym terminie. Kupujący kontrakt futures przyjmuje 'długą' pozycję mając nadzieję, że instrument zyska na wartości, a sprzedający przyjmuje 'krótką' pozycję mając nadzieję, że instrument straci na wartości. Pomimo, że kontrakty futures są podobne do kontraktów typu forwards, istnieje między nimi kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze kontrakty futures zawierane są na giełdzie, co oznacza, że muszą być zestandaryzowane i przez to bardziej sztywne od kontraktów forwards. Po drugie kontrakty futures zawierane są na rynku codziennie, co oznacza, że różnice w wartości rozliczane są każdego dnia, a kontrakty forwards rozliczane są dopiero gdy zapada termin ich wykonalności. Po trzecie i ostatnie, kontrakty typu futures często wykorzystywane są przez spekulantów, którzy nie mają zamiaru fizycznie objąć instrumentu w posiadanie, co oznacza, że tego typu kontrakty zazwyczaj są zamykane przed ich faktycznym terminem realizacji. Z drugiej strony kontrakty typu forward wykorzystywane są przez takich sprzedawców jak rolnicy, którzy chcą się zabezpieczyć przed zmiennością cen i dlatego kontrakt taki realizowany jest zazwyczaj zgodnie z terminem realizacji.