info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Waluta rezerwowa (undefined)

Waluta rezerwowa, to waluta, w której banki centralne oraz banki komercyjne gromadzą środki potrzebne im do obsługi zadłużenia, zakupu towarów (które zazwyczaj są wycenianie w walucie rezerwowej) oraz wpływania na kursy wymiany. Waluta ta trzymana jest w rezerwie, aby zminimalizować ryzyko związane z kursami walut. Od końca drugiej wojny światowej walutą rezerwową na świecie jest dolar amerykański.