Centrum pomocy FxPro - Słownik

Waluta rezerwowa (Reserve Currency)

Waluta rezerwowa, to waluta, w której banki centralne oraz banki komercyjne gromadzą środki potrzebne im do obsługi zadłużenia, zakupu towarów (które zazwyczaj są wycenianie w walucie rezerwowej) oraz wpływania na kursy wymiany. Waluta ta trzymana jest w rezerwie, aby zminimalizować ryzyko związane z kursami walut. Od końca drugiej wojny światowej walutą rezerwową na świecie jest dolar amerykański.