Centrum pomocy FxPro - Słownik

Sesja azjatycka (Asian Session)

Termin sesja azjatycka odnosi się do okresu czasu, w którym otwarte są rynki azjatyckie. To najwcześniejsza sesja handlowa danego dnia i pierwszy rynek, który zostaje otwarty po weekendzie. Termin ten używany jest zamiennie z terminem sesja tokijska, choć w tych samych godzinach odbywa się handel także w takich krajach jak Chiny, Australia, Nowa Zelandia oraz Rosja. Z tego względu sesja azjatycka trwa dłużej niż sesja tokijska - handel odbywa się w godzinach 23:00 - 8:00 GMT. Godziny te ulegają zmianie wraz ze zmianą czasu.