info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 78.90% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 80.59% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Sesja azjatycka (undefined)

Termin sesja azjatycka odnosi się do okresu czasu, w którym otwarte są rynki azjatyckie. To najwcześniejsza sesja handlowa danego dnia i pierwszy rynek, który zostaje otwarty po weekendzie. Termin ten używany jest zamiennie z terminem sesja tokijska, choć w tych samych godzinach odbywa się handel także w takich krajach jak Chiny, Australia, Nowa Zelandia oraz Rosja. Z tego względu sesja azjatycka trwa dłużej niż sesja tokijska - handel odbywa się w godzinach 23:00 - 8:00 GMT. Godziny te ulegają zmianie wraz ze zmianą czasu.