Centrum pomocy FxPro - Słownik

Equity - Saldo konta (Equity)

1. Podczas handlu saldo konta (equity) równa się ilości środków na koncie plus/minus niezrealizowany zysk lub strata z aktualnie otwartych pozycji. Oblicza się go w następujący sposób: Equity = saldo konta +/- przyszły zysk/strata z otwartych pozycji.

2. Akcja lub inny instrument, który ma właściciela.

Other terms in this category