info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakt forward (undefined)

Kontrakt forward to rodzaj umowy, w której kupujący i sprzedający uzgadniają cenę za dany instrument, ale odraczają termin realizacji transakcji na późniejszą, również z góry ustaloną datę. Kontakty można zawrzeć na kilka dni, miesięcy, a nawet lat. Gdy następuje termin realizacji transakcji, kupujący jest zobligowany do zakupu, a sprzedający do sprzedania instrumentu po wcześniej ustalonej cenie, niezależnie od aktualnie panujących na rynku warunków. Kontrakty forward często stosowane są przez rolników w celu zagwarantowania sobie określonej ceny za zboże zanim zostanie ono zebrane. W ten sposób zabezpieczają się przed niepewnością co do poziomu ceny na rynku w przyszłości.