info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 75.54% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.78% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakt forward (Forward)

Kontrakt forward to rodzaj umowy, w której kupujący i sprzedający uzgadniają cenę za dany instrument, ale odraczają termin realizacji transakcji na późniejszą, również z góry ustaloną datę. Kontakty można zawrzeć na kilka dni, miesięcy, a nawet lat. Gdy następuje termin realizacji transakcji, kupujący jest zobligowany do zakupu, a sprzedający do sprzedania instrumentu po wcześniej ustalonej cenie, niezależnie od aktualnie panujących na rynku warunków. Kontrakty forward często stosowane są przez rolników w celu zagwarantowania sobie określonej ceny za zboże zanim zostanie ono zebrane. W ten sposób zabezpieczają się przed niepewnością co do poziomu ceny na rynku w przyszłości.