Centrum pomocy FxPro - Słownik

Kontrakt forward (Forward)

Kontrakt forward to rodzaj umowy, w której kupujący i sprzedający uzgadniają cenę za dany instrument, ale odraczają termin realizacji transakcji na późniejszą, również z góry ustaloną datę. Kontakty można zawrzeć na kilka dni, miesięcy, a nawet lat. Gdy następuje termin realizacji transakcji, kupujący jest zobligowany do zakupu, a sprzedający do sprzedania instrumentu po wcześniej ustalonej cenie, niezależnie od aktualnie panujących na rynku warunków. Kontrakty forward często stosowane są przez rolników w celu zagwarantowania sobie określonej ceny za zboże zanim zostanie ono zebrane. W ten sposób zabezpieczają się przed niepewnością co do poziomu ceny na rynku w przyszłości.