Centrum pomocy FxPro - Słownik

Spot (undefined)

Rynek spot to rynek kasowy, na którym handel odbywa się z natychmiastowym terminem realizacji, w przeciwieństwie do rynków forward oraz futures, gdzie terminy zapadalności odłożone są na przyszłość. Transakcje spot są realizowane najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu ich zlecenia; jednak jeśli trader przetrzyma pozycję na więcej niż dwa dni, realizacja zostaje wstrzymana, a broker resetuje zlecenie po tej samej cenie.