Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik (Index)

Wskaźnik to kryterium oceniające wartość wyników oraz stan danego rynku lub sektora gospodarki. Wartość wskaźnika ocenia łączną skuteczność wszystkich elementów, które się na niego składają. Na przykład wskaźnik S&P 500, który jest jednym z najbardziej popularnych kryteriów oceny amerykańskiego rynku akcji , śledzi wartość 500 największych amerykańskich firm i reprezentuje około 75% amerykańskiego rynku papierów wartościowych. Pomimo, że każdy wskaźnik obliczany jest według innej metodologii, inwestorzy oceniają procentowy wzrost lub spadek danego wskaźnika w stosunku do jego wartości bazowej. Wskaźniki umożliwiają inwestorom spekulacje na danym rynku i dlatego są bardzo popularne wśród inwestorów, którzy szukają możliwości inwestowania na zmieniających się rynkach opisywanych przez dane wskaźniki.