info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Wskaźnik (undefined)

Wskaźnik to kryterium oceniające wartość wyników oraz stan danego rynku lub sektora gospodarki. Wartość wskaźnika ocenia łączną skuteczność wszystkich elementów, które się na niego składają. Na przykład wskaźnik S&P 500, który jest jednym z najbardziej popularnych kryteriów oceny amerykańskiego rynku akcji , śledzi wartość 500 największych amerykańskich firm i reprezentuje około 75% amerykańskiego rynku papierów wartościowych. Pomimo, że każdy wskaźnik obliczany jest według innej metodologii, inwestorzy oceniają procentowy wzrost lub spadek danego wskaźnika w stosunku do jego wartości bazowej. Wskaźniki umożliwiają inwestorom spekulacje na danym rynku i dlatego są bardzo popularne wśród inwestorów, którzy szukają możliwości inwestowania na zmieniających się rynkach opisywanych przez dane wskaźniki.