info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Stracona dekada (undefined)

Stracone dekady występują po silnych kryzysach ekonomicznych, a dokładniej po tym, jak pęka bańka spekulacyjna. Wolny wzrost ekonomiczny, wysoki poziom bezrobocia oraz spadające ceny na rynku nieruchomości to typowe zjawiska występujące podczas kryzysów. Powrót do poziomu życia sprzed kryzysu może zająć wiele lat. Lata 80 ubiegłego wieku traktowane są jako stracona dekada dla krajów Ameryki Południowej (La DécadaPerdida) po tym, jak poziomy długów w tamtych krajach wymknęły się spod kontroli. Stracona dekada dla Japonii pojawiła się w latach 90 XX wieku. Był to rezultat pęknięcia olbrzymiej bańki spekulacyjnej. Pierwsza dekada XXI wieku to z kolei stracona dekada dla USA. Wywołała ją bańka dot-com z końcówki lat 90 oraz nieco późniejsza bańka ryzykownych kredytów.