Centrum pomocy FxPro - Słownik

Stracona dekada (Lost Decade)

Stracone dekady występują po silnych kryzysach ekonomicznych, a dokładniej po tym, jak pęka bańka spekulacyjna. Wolny wzrost ekonomiczny, wysoki poziom bezrobocia oraz spadające ceny na rynku nieruchomości to typowe zjawiska występujące podczas kryzysów. Powrót do poziomu życia sprzed kryzysu może zająć wiele lat. Lata 80 ubiegłego wieku traktowane są jako stracona dekada dla krajów Ameryki Południowej (La DécadaPerdida) po tym, jak poziomy długów w tamtych krajach wymknęły się spod kontroli. Stracona dekada dla Japonii pojawiła się w latach 90 XX wieku. Był to rezultat pęknięcia olbrzymiej bańki spekulacyjnej. Pierwsza dekada XXI wieku to z kolei stracona dekada dla USA. Wywołała ją bańka dot-com z końcówki lat 90 oraz nieco późniejsza bańka ryzykownych kredytów.