info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Boiler Room - kotłownia (undefined)

Pierwotnie termin ten używany był do opisywania nieuczciwego podejścia firm brokerskich mającego na celu pozbycie się niechcianych papierów wartościowych należących do właścicieli firmy, zazwyczaj akcji groszowych. Jednak od jakiegoś czasu termin ten używany jest do opisywania firmy lub strategii, która polega na wykorzystywaniu agresywnych technik sprzedażowych (np. telefonowaniu do potencjalnych inwestorów), które często wprowadzają w błąd lub są kłamliwe.