Centrum pomocy FxPro - Słownik

Boiler Room - kotłownia (undefined)

Pierwotnie termin ten używany był do opisywania nieuczciwego podejścia firm brokerskich mającego na celu pozbycie się niechcianych papierów wartościowych należących do właścicieli firmy, zazwyczaj akcji groszowych. Jednak od jakiegoś czasu termin ten używany jest do opisywania firmy lub strategii, która polega na wykorzystywaniu agresywnych technik sprzedażowych (np. telefonowaniu do potencjalnych inwestorów), które często wprowadzają w błąd lub są kłamliwe.