Centrum pomocy FxPro - Słownik

Jawboning - wywieranie nacisków (Jawboning)

Jawboning, zwane także ‘moralną perswazją’, to wykorzystywanie publicznych wystąpień do wpływania na wydarzenia polityczne i gospodarcze. Podejście to stoi w opozycji do bezpośrednich interwencji poprzez podejmowanie działań legislacyjnych. Przemówienia przedstawicieli banków centralnych mogą być dobrym przykładem, ponieważ w ten sposób starają się oni wpływać na nastroje rynkowe oraz kursy wymiany bez otwartej zmiany prowadzonej polityki.