info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Jawboning - wywieranie nacisków (undefined)

Jawboning, zwane także ‘moralną perswazją’, to wykorzystywanie publicznych wystąpień do wpływania na wydarzenia polityczne i gospodarcze. Podejście to stoi w opozycji do bezpośrednich interwencji poprzez podejmowanie działań legislacyjnych. Przemówienia przedstawicieli banków centralnych mogą być dobrym przykładem, ponieważ w ten sposób starają się oni wpływać na nastroje rynkowe oraz kursy wymiany bez otwartej zmiany prowadzonej polityki.