info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Poślizg cenowy (undefined)

Poślizg cenowy to różnica w cenie liczona w pipach pomiędzy ceną, po której trader spodziewa się, że jego zlecenie zostanie zrealizowane, a ceną, po której zlecenie faktycznie zostanie zrealizowane na rynku. Poślizg cenowy występuje, gdy na rynku jest niska płynność lub rynki są bardzo zmienne, najczęściej przed pojawieniem się ważnych danych ekonomicznych. Poślizg cenowy wpływa także na zlecenia typu stop, ponieważ te realizowane są jak zlecenia rynkowe, które są automatycznie zamykane przy pierwszej najlepszej cenie, a nie ponownie wyceniane.