Centrum pomocy FxPro - Słownik

Spread (Spread)

Ceny bid oraz ask są określane przez maksymalną kwotę, jaką kupujący jest w stanie zapłacić za jednostkę danego instrumentu i minimalną kwotę, jaką sprzedający jest w stanie zaakceptować, aby ją sprzedać. Spread to różnica między tymi dwiema wartościami.