Centrum pomocy FxPro - Słownik

Ask Price - cena zakupu (Ask Price)

Ceny na rynku prezentowane są w parach - cena sprzedaży - bid price oraz cena zakupu - ask price. Cena zakupu to cena, po której można kupić określony instrument finansowy. I tak w dowolnej parze walut (np. EUR/USD) cena zakupu - ask price, informuje nas jaka ilość waluty kwotowanej (USD) jest potrzebna inwestorowi do kupienia jednostki waluty bazowej (EUR). W dowolnej cenie pary walut (np. 1.32166/1.32184) cena ask wynosi 1.32184; co oznacza, że 1 euro jest równe 1.32184 dolara.