info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Ask Price - cena zakupu (undefined)

Ceny na rynku prezentowane są w parach - cena sprzedaży - bid price oraz cena zakupu - ask price. Cena zakupu to cena, po której można kupić określony instrument finansowy. I tak w dowolnej parze walut (np. EUR/USD) cena zakupu - ask price, informuje nas jaka ilość waluty kwotowanej (USD) jest potrzebna inwestorowi do kupienia jednostki waluty bazowej (EUR). W dowolnej cenie pary walut (np. 1.32166/1.32184) cena ask wynosi 1.32184; co oznacza, że 1 euro jest równe 1.32184 dolara.