Centrum pomocy FxPro - Słownik

Sentyment (undefined)

Sentyment to ogólny nastrój towarzyszący danemu instrumentowi finansowemu, rynkowi lub gospodarce. Można go także określić jako łączne nastawienie wszystkich inwestorów na danym rynku. Terminy 'byczy' oraz 'niedźwiedzi' odnoszą się tak samo do sentymentu towarzyszącemu rynkowi, jak i do ruchu ceny. Inwestorzy często mówią o 'jastrzębim' lub 'gołębim' nastawieniu odnosząc się do podejścia przedstawicieli banku centralnego do poziomu stóp procentowych i wzrostu gospodarczego; sentyment jastrzębi wspiera i zachęca utrzymanie stóp na wysokim poziomie, a gołębi opowiada się za wzrostem gospodarczym stymulowanym niskimi stopami procentowymi i nie przejmowaniem się inflacją. Sentyment może mieć istotny wpływ na rynek, choć krótkotrwały. Dobrym przykładem jest sytuacja z 2012 roku, gdy podczas europejskiego kryzysu kredytowego i wielu spekulacji o przyszłości euro, szef EBC, Mario Draghi, podczas konferencji w Londynie zapowiedział, że 'zrobi wszystko, co konieczne', aby ratować euro. Te słowa wystarczyły, aby nastąpił rajd euro i spadły koszty kredytów w Hiszpanii i we Włoszech.