info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Tick (undefined)

Często mylony z pipem. Tick to różnica pomiędzy aktualną ceną rynkową, a ostatnio wyświetlaną ceną rynkową. Innymi słowy tick jest odzwierciedleniem zmiany na rynku w danym okresie czasu. W przeciwieństwie do pipa, tick nie ma stałej wartości. Jego wartość zmienia się w czasie rzeczywistym w zależności od zmieniających się warunków na rynku. Na przykład na bardzo płynnym rynku, tick może być równy jednemu pipowi, z drugiej strony na niepłynnym rynku tick może oznaczać ruch o 30 pipów.

Other terms in this category