info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Okres (undefined)

W handlu okres to standardowa jednostka czasu wykorzystywana w monitorowaniu instrumentów. Na przykład na wykresie świecowym każda świeca odpowiada jednemu okresowi, który w zależności od ram czasowych wybranych przez inwestora może wynosić: 1 minutę, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzinę, 4 godziny, 1 dzień, 1 tydzień oraz 1 miesiąc. W sytuacji obliczania średniej kroczącej, dane dla okresu będą różne w zależności od okresu czasu, który jest wyświetlany na wykresie. Tak więc średnia krocząca dla 26 okresów na wykresie 1-godzinnym pokazuje ceny zamknięcia z 26 godzin handlowania zsumowanych oraz podzielonych przez 26. Średnia krocząca dla 26 okresów na wykresie 1 minutowym ujmuje sumę cen zamknięcia z 26 minut handlowania, podzielone przez 26.