Centrum pomocy FxPro - Słownik

Okres (Period)

W handlu okres to standardowa jednostka czasu wykorzystywana w monitorowaniu instrumentów. Na przykład na wykresie świecowym każda świeca odpowiada jednemu okresowi, który w zależności od ram czasowych wybranych przez inwestora może wynosić: 1 minutę, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzinę, 4 godziny, 1 dzień, 1 tydzień oraz 1 miesiąc. W sytuacji obliczania średniej kroczącej, dane dla okresu będą różne w zależności od okresu czasu, który jest wyświetlany na wykresie. Tak więc średnia krocząca dla 26 okresów na wykresie 1-godzinnym pokazuje ceny zamknięcia z 26 godzin handlowania zsumowanych oraz podzielonych przez 26. Średnia krocząca dla 26 okresów na wykresie 1 minutowym ujmuje sumę cen zamknięcia z 26 minut handlowania, podzielone przez 26.