info
Handluj odpowiedzialnie. FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 78.90% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 80.59% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro is not regulated by the JFSA and is not engaging in any action(s) which may be deemed to constitute a solicitation of financial services; this translated page is not intended for Japanese residents.FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission; this translated page is not intended for Brazilian residents.Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Okres (undefined)

W handlu okres to standardowa jednostka czasu wykorzystywana w monitorowaniu instrumentów. Na przykład na wykresie świecowym każda świeca odpowiada jednemu okresowi, który w zależności od ram czasowych wybranych przez inwestora może wynosić: 1 minutę, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzinę, 4 godziny, 1 dzień, 1 tydzień oraz 1 miesiąc. W sytuacji obliczania średniej kroczącej, dane dla okresu będą różne w zależności od okresu czasu, który jest wyświetlany na wykresie. Tak więc średnia krocząca dla 26 okresów na wykresie 1-godzinnym pokazuje ceny zamknięcia z 26 godzin handlowania zsumowanych oraz podzielonych przez 26. Średnia krocząca dla 26 okresów na wykresie 1 minutowym ujmuje sumę cen zamknięcia z 26 minut handlowania, podzielone przez 26.